הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מנוי למאגר Fundamental Financial Date של חברת Fitch Solutions עבור חטיבת המחקר של הבנק ישראל

מספר: 13-21
תאריך פרסום: 10/08/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

​בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך מנוי למאגר Fundamental Financial Date. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק בישראל שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 30 באוגוסט 2021 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 10/08/2021