הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם מספר 5/23 לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט

מספר: 5/23
תאריך פרסום: 03/01/2023
תאריך עדכון: 04/01/2023

מועד אחרון להגשה: 26/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/01/2023