הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 45/23 למתן שירותי יעוץ ממונה בטיחות

מספר: 45/23
תאריך פרסום: 10/08/2023
תאריך עדכון: 23/08/2023

23.08.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 10 בספטמבר 2023 בשעה 12:00. נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה ועודכנו מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 10/09/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/08/2023