הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 33/23 להקמת מכלולי קירוי מפרשים בבניין בנק ישראל בירושלים

מספר: 33/23
תאריך פרסום: 21/09/2023
תאריך עדכון: 01/11/2023

09.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 30 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 17.10.2023- כנס מציעים נדחה ליום 25 באוקטובר 2023 בשעה 10:00, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 30 באוקטובר 2023 12:00 בשעה 12:00, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 06 בנובמבר 2023 בשעה 01.11.2023- עודכנו מסמכי המכרז, עודכנו נספחים

מועד אחרון להגשה: 06/11/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/11/2023