הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 55/22 לאספקת שירותי ומוצרי גינון והדברה

*03.01.2023- פורסם סיכום כנס מציעים ומענה לשאלות הבהרה*
מספר: 55/22
תאריך פרסום: 11/12/2022
תאריך עדכון: 03/01/2023

מועד אחרון להגשה: 11/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/01/2023