הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 4/23 למתן שירותי ייעוץ בתחום ארגון ושיטות

18.01.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה
מספר: 4/23
תאריך פרסום: 28/12/2022
תאריך עדכון: 18/01/2023

מועד אחרון להגשה: 26/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2023