הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 42/22 לשירותי בקרת איכות ובדיקת תוכנה

28.12.2022- עודכנו מסמכי המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 בינואר 2023 בשעה 12:00
15.01.2023- עודכנו מסמכי המכרז
נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 26 בינואר 2023 בשעה 12:00
18.01.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה
25.01.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 בינואר 2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/01/2023