הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 36/23 לפינוי פתיתי שטרות גרוסים ודחוסים

מספר: 36/23
תאריך פרסום: 13/06/2023
תאריך עדכון: 13/06/2023

מועד אחרון להגשה: 06/07/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/06/2023