הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 34/23 לאספקת שירותי ייעוץ לפרויקט החלפת מערכת ספר ראשי (GL) ודיווחים חשבונאיים

מספר: 34/23
תאריך פרסום: 03/09/2023
תאריך עדכון: 29/10/2023

12.09.2023- פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 08.10.2023- נוסף קוב מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 16.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 29.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 05 בנובמבר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 05/11/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/10/2023