הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 31/23 לאספקת מערכת לניהול הביקורת הפנימית וניהול סיכונים

מספר: 31/23
תאריך פרסום: 03/09/2023
תאריך עדכון: 17/10/2023

14.09.2023: לנוחות המציעים, קיים תרגום לאנגלית של מסמכי המכרז. מובהר בזאת כי המסמך המתורגם מועבר כשירות של הבנק, לנוחות המציעים בלבד, והנוסח המחייב הוא הנוסח שפורסם בעברית. אין למלא ואין לצרף את המסמך המתורגם לאנגלית למסמכי ההצעה. במקרה שהמסמך המתורגם יוגש בטעות לצד הנוסח העברי, הבנק יתעלם מהנוסח באנגלית ויבדוק רק את הנוסח בעברית 19.09.2023- פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29 בנובמבר 2023 בשעה 12:00 28/09/2023- פורסם חלק ג של המכרז מתורגם לאנגלית 17.10.2023- מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 07 בדצמבר 2023 בשעה 12:00, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 31 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 31/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/10/2023