הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 28/23 לאספקת ריהוט לספריה

מספר: 28/23
תאריך פרסום: 30/03/2023
תאריך עדכון: 23/04/2023

23.04.2023- עודכנו מסמכי המכרז ונוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 02 במאי 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 02/05/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/04/2023