הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 25/23 לבדיקות סקר רפואיות תקופתיות

27.06.2023:
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 06 ביולי 2023 בשעה 12:00
מספר: 25/23
תאריך פרסום: 16/05/2023
תאריך עדכון: 29/06/2023

13.06.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 22 ביוני 2023 בשעה 12:00 18.06.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29 ביוני 2023 בשעה 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 06 ביולי 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 06/07/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/06/2023