הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 18/23 לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המשכיות עסקית

מספר: 18/23
תאריך פרסום: 08/06/2023
תאריך עדכון: 29/06/2023

29.06.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 06/07/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/06/2023