הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 15/23 לאספקת שירותים בתחום פיתוח אפליקציות

מספר: 15/23
תאריך פרסום: 01/06/2023
תאריך עדכון: 10/07/2023

19.06.2023- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29 ביוני 2023 בשעה 12:00 28.06.2023- מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוארך עד ליום חמישי, 06 ביולי 2023 בשעה 12:00. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום חמישי, 13 ביולי 2023 בשעה 12:00 נוספו מודעות לעיתון 10.07.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 13/07/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/07/2023