הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 06/23 לבניית בסיס נתונים Building Information Modeling (BIM)

26/09/2023
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12 באוקטובר 2023 בשעה 12:00
מספר: 06/23
תאריך פרסום: 17/08/2023
תאריך עדכון: 16/10/2023

21.09.2023: עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ סיכום כנס מציעים ומענה לשאלות הבהרה והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 09 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 26/09/2023: מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 10.10.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19 באוקטובר 2023 בשעה 12:00 16.10.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 24 באוקטובר 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 24/10/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/10/2023