הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ך ממוכן דו שלבי מספר 23/22 למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה בפרויקטים לחיזוק מבני בנק ישראל בהתאם לתקנה 3ג(א)

מספר: H1112
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

ועדת המכרזים אישרה מימוש אופציה עם חברת ירון אופיר מהנדסים בע"מ שזכתה בהליך לצורך קבלת שירותי קונסטרוקציה בבניין 1 בירושלים. היקף התקשרות מקסימלי: תעריף שעתי בהתאם לביצוע בפועל תקופת התקשרות: עם השלמת מלוא השירותים הנדרשים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023