הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייצוג ובחינת הסכמים חדשים הנדרשים לצורך השקעה

מספר: 19-23
תאריך פרסום: 16/07/2023
תאריך עדכון: 16/07/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת Morrison & Forester לצורך ייצוג ובחינת הסכמים חדשים הנדרשים לצורך השקעה. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 06 באוגוסט 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 06/08/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/07/2023