הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ לפרויקט השקל הדיגיטלי (תכנית פעולה)

מספר: 16-21
תאריך פרסום: 25/08/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

​בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי ייעוץ לפרוייקט השקל הדיגיטלי (תכנית פעולה). הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק בישראל שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 באוקטובר 2021 בשעה 12:00​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 25/08/2021