הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ חשבונאי בנושאים ייחודיים לבנקים מרכזיים בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1117
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת Kenneth Sullivan כספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 117,000 ₪ כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 31.12.2024

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023