הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ בנושא בנקאות פתוחה לאימות הסטנדרט של קבוצת ברלין בישראל בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1125
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ SRC Security Research & Consulting GmbH לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 750,000 ₪ לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 01.01.2024-31.12.2028

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023