הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ בנושא בנקאות פתוחה לאימוץ הסטנדרט של קבוצת ברלין בישראל (open Finance לשעבר, NextgenPSD2 ולהלן: הסטנדרט של קבוצת ברלין) ולהרחבתו, בהתאם לדרישות השוק בישראל

מספר: 22-23
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת SRC security research & consulting GmbH לצורך ייעוץ בנושא בנקאות פתוחה לאימוץ הסטנדרט של קבוצת ברלין בישראל (open Finance לשעבר, NextgenPSD2 ולהלן: הסטנדרט של קבוצת ברלין) ולהרחבתו, בהתאם לדרישות השוק בישראל. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 24 באוגוסט 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 24/08/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023