הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות עם מערך הדיגיטל הלאומי לצורך אירוח שרתים בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(9)

מספר: H1131
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך עדכון: 31/10/2023

אושרה התקשרות עם מערך הדיגיטל הלאומי (משרד הכלכלה) היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם לצורך תקופת התקשרות: 31.12.2033

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 29/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/10/2023