הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך עם חברת בסט קאר חברה לשירותי רכב בע"מ בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון
היקף התקשרות: כ-40,000 ש"ח לא כולל מע"מ
תקופת התקשרות: עד החלטה אחרת
מספר: H1127
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023