הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך שירותי יעוץ בתחום מערכות מידע בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1114
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

אושרה התקשרות עם חברת תים נטקום בע"מ מטעמי יעילות וחיסכון. היקף התקשרות מקסימלי: 600,000 ₪ לא כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 29.02.2024 או עד הסדרת ההתקשרות עם הזוכים במכרז החדש, המוקדם מבניהם

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023