הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1)

מספר: H1102
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 05/07/2023

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון עם חברת עו"ד הולין הדס היקף התקשרות מקסימלי: 50,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: שנתיים או עד לסיום הטיפול בתיק קיים, המוקדם מבניהם

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/07/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/07/2023