הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי בקרה חשבונאית על פרויקט הבינוי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון
pwc israel קסלמן וקסלמן רו"ח
היקף התקשרות מקסימלי: ללא שינוי
מועד סיום תקופת התקשרות: שנה נוספת או עד לסיום ההתחשבנות בגין סיום הבינוי (המוקדם מבניהם)

מספר: H1074
תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך עדכון: 29/12/2022

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022