הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך אספקת והתקנת ציוד תקשורת פסיבי בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון עם חברת בינת יישום מערכות בע"מ

היקף התקשרות: כ-250,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: 31.12.2022

החלטה התקבלה ביום 09 בפברואר 2022
מספר: H1129
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023