הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דו"ח אודות מצב העסקים בישראל (עמידות ויציבות פיננסית של כלל העסקים הפעילים בישראל)

מספר: 04-21
תאריך פרסום: 08/04/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה קבלת דו"ח אודות מצב העסקים בישראל (עמידת ויציבות פיננסית של כלל העסקים הפעילים בישראל). הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 02 במאי 2021 בשעה 12:00​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 08/04/2021