הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ביצוע תכניות הסברה תקשורתיות

מספר: H786
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​התקשרות עם לפ"מ לצורך ביצוע תכניות הסברה תקשורתיות, לגבי דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים (ת.ז בנקאית) ומיזם לאיתור חשבונות ללא תנועה.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016