הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בהתאם לתקנה 3(31) DPMמערכת לניהול ובניית טקסונומיה ומאגר נתונים התומך ב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית
Corefiling Limited :שם הספק
היקף התקשרות מקסימלי: 2,300,000 פאונד לירה סטרלינג לא כולל מע"מ
מועד סיום תקופת התקשרות: 31 באוקטובר 2032
מספר: H1073
תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך עדכון: 29/12/2022

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022