הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ארגון וניהול פעילות המחוזיאדה בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת השטיח המעופף בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית.

היקף התקשרות: כ-350,000 ש"ח לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: חמש שנים

החלטה התקבלה בפברואר 2022
מספר: H1125
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך עדכון: 31/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023