הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת שירותי טלפוניה לצורך שדרוג ותחזוקת מרכזיית בניין הבנק ברח' לילינבלום ורכישת הציוד בסוף התקופה

מספר: H776
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​ההתקשרות עם החברה, לצורך החלפת המרכזייה בבניין לילנבלום בתל אביב, כפוף לתנאי מכרז מרכזי.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016