הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת שירותי ביול דואר, שירותי דיוור (בעיקר בתחום "השמור" שאינו כמותי) לגורמים שונים בארץ ובחו"ל בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1092
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת דואר ישראל בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית היקף התקשרות כ-1,000,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות שנתיים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023