הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אחזקת מערכת אל פסק, אספקת חלפים, תיקון תקלות

מספר: 27-23
תאריך פרסום: 21/09/2023
תאריך עדכון: 21/09/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ לצורך אחזקת מערכת אל פסק, אספקת חלפים, תיקון תקלות. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 22 באוקטובר 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 22/10/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/09/2023