הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

אודות חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון אחראית על העמדת כוח אדם הנדרש לחטיבות באיכות גבוהה, תכנון כוח אדם, פיתוח המשאב האנושי בהתאמה לצרכי הארגון ושכר; על אספקת שירותים מנהליים על מנת לספק סביבת עבודה מתאימה לעובדים וליחידות הבנק, וכן למכלול פעולות שבאחריות הבנק בתחומי משאבי אנוש, לוגיסטיקה, רכש, ביטחון ובטיחות, הדרכה ופיתוח עובדים ואו"ש.

חזון החטיבה

להיות חטיבה מובילה בהטמעת תרבות ארגונית השואפת למצוינות, פיתוח המשאב האנושי, ייעול תהליכים ארגוניים והקמת תשתיות לשם מילוי ייעודו המרכזי של הבנק בכלכלת ישראל

תפקידי האגפים והיחידות בחטיבה:

אגף משאבי אנוש אחראי על מערכת יחסי העבודה בבנק, ניהול מחזור חיי העובד משלב הגיוס ועד לפרישה ותפעול תשלום השכר והפנסיות התקציביות וניהול תחום הרווחה.

אגף הרכש אחראי על ביצוע התקשרויות עם ספקים, באמצעות מכרזים והליכים, ועל טיפול בתשלומים לספקים בגין ההתקשרויות הנ"ל, וכן על ניהול ועדות המכרזים של הבנק.

אגף הלוגיסטיקה אמון על מתן מענה לוגיסטי לפעילות התקינה של הבנק ועובדיו. כמו כן, אחראי האגף לניהול, תפעול, אחזקה וביטוח של נכסי הבנק, ניהול מערך הדואר והדפוס, ניהול צי כלי הרכב של הבנק וניהול מערך המשרדים בבנק.

יחידת הביטחון אמונה על מניעה וסיכול של פיגוע פח"עי/פלילי ופגיעה בעובדי הבנק או בנכסיו ותשתיותיו. באחריותה יצירת מענה הולם ותואם את איומי ותרחיש הייחוס בפניהם ניצב בנק ישראל הן בשגרה והן בחירום וכן הסדרה וקידום של תחום הבטיחות והגהות בבנק.

יחידת למידה ופיתוח ארגוני – אחראית על צמיחה מקצועית ופיתוח מיומנויות, עוסקת בפיתוח ויישום תשתיות פיתוח ולמידה מגוונות, בהתאם לצרכי פיתוח ברמת הפרט וברמת הארגון כולו תוך התאמה לצרכי הבנק וליעדיו. 

תפקידי החטיבה

 • ניהול פיתוח ושימור ההון האנושי
 • טיפול ברווחת העובדים בתחומי התרבות והספורט
 • מתן שירות לגמלאים וטיפול ברווחתם
 • הובלה וניהול תהליכים חוצי ארגון
 • ניהול יחסי העבודה והממשקים מול הוועד, הממונה על השכר ההסתדרות
 • ייעול ושיפור תהליכים ארגוניים ושיטות עבודה
 • ביטחון, בטיחות, חירום ואבטחת עובדי הבנק, נכסיו ומתקניו
 • בקרה על תהליכים, בקרות שכר ורכש, המשכיות עסקית ניהול סיכונים
 • ניהול, מתן שירותים, אחזקה ותפעול מתקני הבנק וציודו
 • ביצוע תהליכי הרכש, כולל הכנה ואישור החשבוניות הלוגיסטיות בבנק
 • תמיכה במזכירות הוועדה למינוי דירקטורים

מבנה חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

ראש מטה החטיבה
גב' חני וגנר
יחידת למידה ופיתוח ארגוני
מדור ארגון ושיטות
אגף משאבי אנוש
מר יוסי פרוור
יחידת שכר ודיווחים
יחידת פרט
יחידת רווחה ובקרות
אגף רכש
מר דורון סלובטיצקי
יחידת מכרזים והתקשרויות
יחידת חשבונות ספקים
אגף לוגיסטיקה
מר אשר בר
יחידת לוגיסטיקה
יחידת ביטחון