הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

בנקאות של הממשלה

בנקאות של הממשלה

על פי סעיף 48 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 (להלן – חוק בנק ישראל): "הבנק יהיה הבנקאי היחיד של הממשלה לעניין פעילותה הבנקאית במטבע ישראלי". לפיכך, מנהלת הממשלה בבנק ישראל את כל חשבונותיה במטבע מקומי ואף את חלק מחשבונותיה במטבע חוץ. יחידת שירותי בנקאות וכספים בבנק ישראל היא המעניקה למשרדי הממשלה את השירותים הבנקאיים אלו: ביצוע העברות כספיות בכל אמצעי התשלום הנהוגים היום במשק ובמגוון מטבעות  בארץ ובעולם, חישובי ריבית בגין חשבונותיה הנושאים ריבית, דפי חשבון יומיים, אישורי יתרה ועוד.  

בנקאות של גופים פיננסיים

סעיף 50 לחוק בנק ישראל קובע כדלקמן:

(א) הבנק רשאי לנהל חשבונות בעבור תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים אחרים, וכן, לפי החלטת הנגיד באישור הוועדה, בעבור בנקים מרכזיים, רשויות מוניטריות ובנקים זרים, והכל בתנאים שיקבע הנגיד, לרבות גביית עמלות ניהול או עמלות אחרות. 

​​​(ב) חשבון בבנק יכול שינוהל במטבע ישראלי או במטבע חוץ, כפי שיקבע הנגיד.

בהתאם לכך, תאגידים הבנקאיים מנהלים בבנק ישראל פיקדונות מסוגים שונים בשקלים ובמטבע חוץ. חשבונות העובר ושב של תאגידים בנקאיים בבנק ישראל משמשים הן לצורך ניהול הנזילות והן לצרכי סליקה (מסלקת זה"ב, מסלקת הצ'קים, מס"ב ומסלקת הבורסה).

נוסף על כך, בנק ישראל יכול להעניק לבנקים הלוואות מוניטאריות ופיקדונות לזמן קצר. להרחבה אודות כלים מוניטריים של חטיבת השווקים בבנק ישראל לחץ כאן​​​​​​​​​​​​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/12/2022