הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 34/23 לאספקת שירותי ייעוץ לפרויקט החלפת מערכת ספר ראשי (GL) ודיווחים חשבונאיים

מספר: 34/23
תאריך פרסום: 03/09/2023
תאריך עדכון: 21/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 12/10/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/09/2023