תוצר לנפש מתוקן לשקילות כוח הקנייה בישראל

תקציר:

 לפי האומדן המעודכן של הלמ"ס / OECD , הנמצא כיציב ביותר בין האומדנים הקיימים לתוצר לנפש בישראל, מתוקן לשקילות כוח הקנייה, התוצר לשנת 2006 הוא 27,688 .OECD- דולרים לנפש. תוצר זה מציב את ישראל במקום ה -21  יחסית למדינות ה- OECD.
קרן המטבע הבינלאומית עדכנה באופן משמעותי את התוצר לנפש של ישראל מתוקן לשקילות כוח קנייה, בפרסום מאפריל 2007 . האומדן מציב את ישראל במקום ה -18 יחסית  למדינות ה- OECD.
קיימים הפרשים משמעותיים בתיקון כוח הקנייה של ישראל כפי שהוא מתפרסם על ידי גופים בינלאומיים שונים.

קישור לקובץ באנגלית