תקציר:

תהליך של צבירת הון אנושי במסגרת מודל של הטרוגניות בשיעור העדפת הזמן מצביע על כך שסובסידיה לצבירת ההון האנושי מגדילה את אי השוויון בכלכלה.

למימון הסובסידיה באמצעות גביית מסים, ובעיקר לחלוקת המס בין סוגי הפרטים באוכלוסייה תפקיד חשוב באי השוויון.

 

 למאמר המלא בנושא: הטרוגניות בשיעור העדפת הזמן, סובסידיה להשכלה ואי שוויון כקובץ PDF