תמצית
התפתחות השכר הריאלי בישראל מאז הייצוב של אמצע 1985 אינה מוסברת באופן מלא באמצעות משתנים מקרו-כלכליים. בעבודה זו אנו עומדים על חשיבותם של קשרי הגומלין בין השינויים בשכר בענפי המשק השונים, להבנת התפתחות השכר הממוצע. מסגרת הדיון כוללת זעזועים חיצוניים הפועלים על ענפי המשק באופן דיפרנציאלי. ומפעילים בטווח הקצר דינאמיקה של השוואות שכר בין עובדים בענפים שונים. דינאמיקה זו פועלת במשולב עם כוחות של ביקוש והיצע, המשפיעים בטווח יותר ארוך, כאשר בטווח ארוך עוד יותר מתכנסת מערכת השכר למבנה יציב.
הניתוח מצביע על הבעייתיות שבצמצום יתר של משקל תוספות שכר כלל-ארציות, ותורם להסבר התמדת שיעור האינפלציה של השנים האחרונות, שכן הצירוף של זעזועים חיצוניים עם השוואות שכר הוא יצרן פוטנציאלי של אינפלציה.