תקציר:

מחקר זה בוחן את ההתנהגות הדינמית של הפער בין התשואות על אג"ח קונצרניות לבין התשואות על אג"ח ממשלתיות, וזאת באמצעות פירוק הפער למרכיב שמבטא את פרמיית הסיכון לפשיטת רגל של הפירמה המנפיקה ולשארית שמבטאת את התשואה העודפת בתמחור האג"ח – Excess Bond Premium, EBP. המחקר מתבסס על ניתוח שערכו (2012) Gilchrist and Zakrajsek לגבי המשק האמריקאי, והוא מוצא כי בדומה למצב בארה"ב, גם בישראל ה-EBP הוא משתנה מוביל למחזורי העסקים הריאליים. הממצא העיקרי הוא שהדינמיקה של ה-EBP מושפעת מאסטרטגיות עסקיות שמאמצים הבנקים בניהול השוטף של עסקיהם ובעיקר של מדיניות הסיכונים. יוצא אפוא שהבנקים משפיעים על מחזורי העסקים הריאליים דרך השפעתם על תמחור האג"ח בשוק ההון. השפעה זו נובעת מכך שאין סימטריה בין הבנקים למלווים משוק ההון, שכן יחסית לאחרונים הבנקים יכולים לעקוב אחר לקוחותיהם בעלויות נמוכות, לעזור ללקוחותיהם להתמודד עם התחייבויותיהם הפיננסיות, ולנצל יתרונות לגודל במדיניות הסיכונים.

 

למאמר המלא בנושא:אסטרטגיות בנקאיות ופערי תשואות בשוק ההון כמשתנים מובילים של מחזורי עסקים ריאליים (באנגלית) כקובץ PDF