התנודתיות בשוק מטבע החוץ המקומי

תקציר:

מחיריהם של נכסים פיננסיים הנסחרים בשוקי ההון משתנים במהלך ימי המסחר בהם. כתוצאה מכך עומד המשקיע בפני אי-וודאות לגבי הרווח (או ההפסד) הצפוי מהשקעתו. ככל שאי-הוודאות גבוהה יותר, הנכס הפיננסי נחשב כבעל סיכון גדול יותר. כדי לאמוד את אי-הוודאות וכך את הסיכון הגלום בנכס משתמשים במדד תנודתיות, המוגדר כסטיית התקן של התפלגות הרווחים שמניב הנכס הפיננסי.
מאז 1992 התנודתיות של השקל מול הדולר נמוכה בהשוואה למטבעות אחרים. כך בתקופת ינואר-ספטמבר 2001 הסתכמה תנודתיות זו ב- 9.3% לעומת תנודתיות של 10.7% בשער האירו-דולר.

 

קישור לקובץ