הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

וועדות בהם השתתפו נציגי חטיבת המחקר

כלכלני החטיבה משתתפים בוועדות מקצועיות שונות ותורמים מהידע הרחב שנצבר בה בנושאים השונים.

ועדות בהם השתתפו נציגים מחטיבת המחקר:

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/04/2023