נגיד בנק ישראל ד"ר דוד קליין, התייחס ביום העיון השנתי
של האגודה הישראלית לכלכלה להצעת
חוק בנק ישראל שהונחה השבוע בכנסת
 
לאחר שהחוק להפחתת הגרעון בתקציב הפך לאות מתה, הגרעונות עולים בהתמדה לשיאים
בינלאומיים, הוצאות הממשלה ממריאות, חובות הממשלה תופחים, נטל המסים גדל, הריבית לטווח
ארוך עולה, ההשקעות במשק - של ישראלים וזרים - מתכווצות, הגרעון במאזן התשלומים חוזר
להעיק, האבטלה גוברת, ותחולת העוני מתרחבת, בא עתה התיקון לחוק בנק ישראל אשר יחזיר את
האינפלציה, יגרום לנסיגה מהליברליזציה במטבע חוץ יחייב להעלות את הריבית לטווח קצר, ויערער
את היציבות של השווקים והמוסדות הפיננסיים. כך אמר היום נגיד בנק ישראל בדבריו בפני הכנס
השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה, בהתייחסו לתיקון לחוק בנק ישראל אשר הונח שלשום
(06.05.02) על שולחן הכנסת. הנגיד פירט את הסתייגויות בנק ישראל לחוק ואת ההשלכות מרחיקות
הלכת שיהיו למשק הישראלי ולכל משק בית ופירמה, אם הצעה זו אשר יזם משרד האוצר, תתקבל.
 
בפתח דבריו הסביר הנגיד כי אמנם מוסכם ששמירה על יציבות מחירים לאורך זמן היא תפקידו
העיקרי של בנק ישראל, אך ההתניות שהאוצר מציע, בהצעת החוק שהניח, מרוקנות מחוייבות זאת
מתוכן ופותחת דלת להחלטות שונות של הממשלה שהתוצאה הבלתי נמנעת שלהן תהיה עלייה
באינפלציה. נגיד בנק ישראל מציע כי, בדומה למקובל בעולם, יהיה תפקידו העיקרי של הבנק שמירה על
יציבות המחירים לאורך זמן, ותו לו. בנסיבות מסוימות יתמוך הבנק במדיניות הממשלה לעידוד
התעסוקה וניצול פוטנציאל הצמיחה של המשק, אך זאת רק אם אין בכך כדי לפגוע בשמירה על יציבות
מחירים.
 
הנגיד הדגיש כי חובתה של הממשלה במדינה דמוקרטית להבטיח לאזרח יציבות מחירים וזו צריכה
להיות אחת מזכויות היסוד. הוספת סייגים להתחייבות זו מערערת מראש את אמינותה של המחוייבות
ליציבות מחירים.
 
עוד הוסיף הנגיד, כי לצורך השגת יציבות מחירים חיוני שהבנק יהיה עצמאי בהפעלת הכלים להשגת
מטרה זו. הצעת האוצר מותירה על כנן את כל ההגבלות הקיימות בחוק כיום, ולכן עצמאות הבנק
נשארת סיסמא ריקה מתוכן, בניגוד גמור לנורמה המקובלת בעולם.
 
עוד ציין הנגיד, כי הצעת האוצר מאפשרת לממשלה לסגת מכל ההישגים אשר הושגו בעשר השנים
האחרונות בתחום הליברליזציה ופיתוח שוק מטבע חוץ. נסיגה זו תחזיר את האזרח והפירמות
העסקיות למשטר של פיקוח ולהכוונה צמודה של שער החליפין ויבריחו ממנו את המשקיעים הזרים.
ניסיונות מסוג זה כשלו כשלון חרוץ בכל העולם, וגם אצלנו, ויצרו משברים פיננסיים שהיו כרוכים
בנזקים קשים למשק ובסבל רב לאזרחים.
 
נגיד בנק ישראל הדגיש את תמיכתו בהקמת מועצה מוניטרית שתקבל את החלטות הריבית. עם זאת,
חשוב שחברי המועצה יהיו מומחים שיוכלו לקבל החלטות מושכלות, ללא משוא פנים, ושלא יהיו
נגועים בניגודי עניינים - והצעת האוצר מבטיחה את ההיפך.
 
הנגיד סיכם ואמר כי תיקון חוק בנק ישראל חייב לספק את התשובות הנוגעות לכל אזרח ולכל פירמה
המחפשים את עתידם במשק הישראלי. לא בכל יום נחקק חוק כל כך בסיסי ולכן יש לבחון כל אחד
מסעיפיו בקפדנות לפני ששולחים אותו לספר החוקים לשנים ארוכות. אם חקיקתו של חוק חדש לבנק
ישראל תלווה בתיקון החוק להפחתת הגרעון בתקציב - שתקנה לחוק זה אמינות גבוהה לאחר שאמינות
זו לא קיימת היום כלל - תהיה זו רפורמה של ממש, יוזמה של מנהיגות כלכלית, אשר תייצב את המשק
הישראלי לעידן של צמיחה מתמשכת.