בעקבות הערות שהושמעו בהקשר למדיניות הבנק בתחום שער החליפין, נמסר מבנק ישראל כי במהלך העשור האחרון פועל הבנק לבנייה וחיזוק שוק מטבע החוץ, ושמירה על היציבות של השווקים הפיננסים. בארבע השנים האחרונות התפתח בארץ שוק מט"ח חפשי, עם מחזורים הולכים וגדלים, תנודתיות נמוכה ומרווחים סבירים, ובו פועלים עתה גם מוסדות פיננסים זרים לשרותם של גורמי חוץ.
יציבות זו הוכיחה את עצמה בעבר וגם כעת על רקע אי-הודאות הפנימית והחיצונית בחודשים האחרונים, והיא מוכרת היטב למשקיעים הזרים הפועלים בארץ, וכן לאנליסטים ולחברות הדרוג המסקרים באופן שוטף את המשק הישראלי.
יציבות זו תגבר אם תבוטל רצועת האלכסון, אשר קיומה עלול להביא למעורבות מיותרת ומעוותת של בנק ישראל לא רק בשוק מט"ח אלא גם בשוק הכספים.