מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 1998 ב- 21,532 מיליוני דולר, ירידה של 306 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש אפריל.
השינוי ביתרות במהלך חודש מאי נבע בעיקר מתשלומי הממשלה לחו"ל בגין פעילות שוטפת,לרבות החזר חובות.