הצעה לתיקון חוק בנק ישראל של שר האוצר
ומסקנות "הועדה הציבורית בראשות שופט העליון בדימוס דב לוין
לבחינת תיקון לחוק בנק ישראל"
אלה ההבדלים!
 
×       בנק ישראל תמך בעבר ותומך גם היום בהקמת ועדה מוניטרית שתפעל כמנגנון לקבלת החלטות בדבר מדיניות הבנק וזאת במסגרת הנורמות המקובלות בבנקים מרכזיים בעולם.
×       הצעת שר האוצר סותרת לחלוטין נורמות אלה, תרוקן לחלוטין מתוכן את תפקידי הועדה המוניטרית ותכפיף את בנק ישראל למערכת הפוליטית.
 
מסקנות "ועדת לוין"
 
×       "ועדת לוין", אשר הגישה בסוף 1998 את מסקנותיה לממשלה בדבר תיקון לחוק בנק ישראל לאחר שהתייעצה עם מומחים בנושא זה מהארץ ומהעולם, הניחה תשתית חשובה ביותר לתפקודו של בנק ישראל על פי הנורמות המקובלות בעולם ובמיוחד במשקים המפותחים.
×       מסקנותיה של "ועדת לוין" מתרכזות ביצירת מנגנון קבלת החלטות בבנק ישראל במסגרת ועדה מוניטרית בעלת תוכן ויכולת לקבל החלטות:
1) דרך מינוי חברי הועדה מבטיחה שזו תהיה א-פוליטית, מקצועית, נקיה מניגודי עניינים ועצמאית.
2) הועדה מחויבת ליעד מרכזי של יציבות מחירים.
3) הועדה עצמאית בבחירת כלי המדיניות הדרושים לפי שיקול דעתה לביצוע המדיניות.
4) כל אלה מחזקים וממלאים תוכן את שקיפותה ודיווחיה של הועדה לממשלה, לכנסת ולציבור.
 
הצעת שר האוצר
 
×       הצעת שר האוצר סותרת לחלוטין את המלצות ועדת לוין ואת הנורמות המקובלות בעולם ומובילה את מדינת ישראל למצב בלתי נסבל, לפיו תפעל בבנק ישראל ועדה ריקה מתוכן הנתונה לתכתיבי שר האוצר:
1) דרך מינוי חברי הועדה מבטיחה שזו תהיה נגועה בניגודי עניינים, פוליטית ותלויה בהצעות שיגיש שר האוצר לממשלה. הממשלה על פי הצעת שר האוצר, יכולה למנות חברים שלא בתיאום עם הנגיד ואף למנות עובדי ממשלה או חבריה.
2) הועדה מחויבת ליעדים שונים, בלתי ברורים ואף סותרים זה לזה, ואשר לא ניתן להשיגם בכלי המדיניות שעומדים לרשות בנק ישראל. הדבר ישתק את יכולת הוועדה לנהל תהליך נכון של קבלת החלטות.
3) הועדה אינה עצמאית בבחירה כלי המדיניות הדרושים לפי שיקול דעתה לביצוע המדיניות, משום שכלים מרכזים יהיו נתונים להנחיות שר האוצר.
4) יווצר מצב בלתי נסבל, לפיו הסמכות לשיקולי המדיניות של הועדה המוניטרית של בנק ישראל
כפופים כמעט לחלוטין למשרד האוצר בעוד שהאחראיות על תוצאותיה היא עליה בלבד.