התוכנית המוניטרית לחודש אפריל 1999
בנק ישראל הודיע היום על תוכניתו המוניטרית לחודש אפריל 1999, לפיה תרד הריבית ב- 0.5 אחוזים.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית בשעור זה נועדה לבסס את המשך ההתקדמות שהושגה בתחום האינפלציה – המתבטאת, בין היתר, בהתפתחות האינפלציה בפועל, באינדיקטורים להתפתחותה בעתיד ובקצב גידול אמצעי התשלום. התפתחות המחירים מאז דצמבר 1998 באה בעקבות העלאת הריבית בנובמבר אשתקד, לנוכח הפיחות החד שנרשם בשקל, על רקע הזעזועים בשווקים הפיננסיים בעולם. יחד עם זאת, מציינים בבנק ישראל כי קצב עליית המחירים הנמוך במיוחד מאז דצמבר אשתקד, שהתאפשר עקב המדיניות שננקטה, מהווה בחלקו, תיקון לעליית המחירים החריגה שנרשמה בחודשים ספטמבר עד נובמבר אשתקד. בהקשר לכך, ציינו בבנק ישראל, כי התחזיות השונות להתפתחות האינפלציה ב- 12 החודשים הקרובים עדיין גבוהות מ- 4% - שיעור התואם את יעד האינפלציה לשנת 1999.
בבנק ישראל מדגישים, כי כעת חשוב שתינקט מדיניות שכר אחראית שתהיה עקבית עם מסגרת התקציב ותומכת באסטרטגיה הכלכלית החותרת ליצירת מסגרת מקרו-כלכלית המחזקת את חוסנו ויציבותו של המשק.
בבנק ישראל מציינים, כי בתקופה זו, בה שוררת אי ודאות גבוהה בכלכלה ובשווקים הפיננסיים, חשוב במיוחד שתינקט מדיניות כלכלית שקולה לחידוש הצמיחה לשיעור בר-התמדה. בכך ינתן הפתרון הנכון לבעיית האבטלה. מדיניות זו תסייע גם לשיפור הרווחיות בסקטור העסקי.