ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי היום שונה הרכבו של סל המטבעות.
הרכב סל המטבעות ב- 2/5/00 (יחידות מטבע)
                                                                                    דולר    אירו      ליש"ט     יין
                                       הרכב הסל לאחר השינוי  0.6698          0.2493  0.0453  7.2411               
                                       הרכב הסל לפני השינוי     0.6741         0.2282  0.0589  6.5437
                                       השינוי             
הרכב סל המטבעות ב- 2/5/00 (אחוזים)
                                                                                    דולר    אירו      ליש"ט     יין
                                       הרכב הסל לאחר השינוי  64.75            21.97    6.84      6.44               
                                       הרכב הסל לפני השינוי     65.17           20.11    8.90      5.82
                                       השינוי                                0.42-      1.86     2.06-     0.62
 
כזכור, בבדיקה השנתית השגרתית שנערכה ע"י מחלקת מט"ח בבנק ישראל נמצא, כי הפער בין משקל הלירה הסטרלינג בסל המטבעות - שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין - לבין משקלו בהרכב סחר החוץ של ישראל בשנת 1999 (יבוא ויצוא של סחורות ושירותים, למעט יהלומים) גבוה מ- 2 נקודות האחוז. לפיכך, היום עודכן הרכב סל המטבעות ומספר יחידות המטבע של כל במחלקת מט"ח מזכירים, כי יחידות המטבע המרכיבות את הסל קבועות ולכן המשקל היחסי שלאחד מהמטבעות המרכיבים אותו. 
במחלקת מט"ח מזכירים, כי יחידות המטבע המרכיבות את הסל קבועות ולכן המשקל היחסי של המטבעות בסל משתנה בהתאם לשינויים בשערי החליפין השונים.
כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, על התאמה שגרתית בהרכב סל המטבעות שתעשה בסוף חודש אפריל בכל שנה וזאת, על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה נוצר פער של 2 נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו הממוצע בסחר, ישונה הרכב סל המטבעות בהתאם לפער שנוצר.