עלייה בת 0.2 אחוזים במדד המשולב לחודש נובמבר
מבנק ישראל נמסר, כי המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש נובמבר ב- 0.2 אחוזים לאחר עלייה בשיעור זהה בחודש הקודם. התפתחות המדד משקפת המשך רמת פעילות ממותנת.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק ירדו בנובמבר בכ- 0.9 אחוזים, לאחר עלייה בת  2.1 אחוזים בחודש הקודם. ממד היבוא ירד בנובמבר בכ- 0.4 אחוזים, לאחד עלייה של  1.5 אחוזים בחודש אוקטובר. מדד הייצור התעשייתי עלה באוקטובר בכ- 1.4 אחוזים, לאחר ירידה של 0.5 אחוזים בחודש הקודם.
לתשומת ליבכם: נתוני המדד המשולב בחודשים האחרונים עודכנו:
 
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
 
1998
יוני
0.6-
0.5-
 
 
יולי
0.4-
0.2-
 
 
אוגוסט
0.7
1
 
 
ספטמבר
0.5-
0.2-
 
 
אוקטובר
0
0.2